Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Dlogic met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Dlogic verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Dlogic worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Dlogic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Dlogic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Dlogic opgenomen informatie en tarieven. Hoewel Dlogic alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Dlogic niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Dlogic worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Dlogic uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Dlogic worden onderhouden wordt afgewezen.

Biertje?

Neem contact op via onderstaand formulier