MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Maatschappelijke projecten

Jaarlijks steunen wij verschillende projecten omdat wij het belangrijk vinden ons in te zetten voor maatschappelijke initiatieven. Dit jaar zijn dat Tashi-Delek & de grote kerk Breda. Voor non profit organisatie www.tashi-delek.org hebben wij kostenloos een website gebouwd. 

Wat doet Tashi-Delek

De Stichting Tashi Delek is werkzaam in het district Solu Khumbu in Nepal. Op dit moment richt De Stichting zich op de dorpen Sherpa Mude, Mude Pasal en Beli Danda. “Iedere mens heeft recht op voldoende en gezonde voeding en hier hopen we met de lokale boeren samen aan te kunnen bijdragen. Wij proberen er voor te zorgen dat de boeren uit het gebied door onze ondersteuning meer kennis en kundigheid krijgen op het agrarische vlak en de toepassing daarvan. Door opzetten van coöperaties willen we bijdragen aan een goede samenwerking en verantwoordelijkheid tussen de boeren onderling. Ook willen we de zelfredzaamheid bevorderen, waardoor ze  in de toekomst minder afhankelijk worden van financiële ondersteuning.” – Ad Boden 

Vrienden voor het leven

Grote Kerk is hét icoon van Breda waar iedereen met recht trots op is. Het is een belangrijk Rijksmonument, een Brabants Topmonument en boven alles de huiskamer van Breda. Het is belangrijk om de Grote Kerk in al haar pracht te behouden.

Grote kerk Breda zet zich in voor de restauratie van de Grote kerk in Breda. De Grote Kerk van Breda hoort bij de vier topmonumenten van Brabant. Het mausoleum van de voorvaderen van onze koninklijke familie, onderstreept haar status. Dit historische bouwwerk is het onbetwiste middelpunt van de stad Breda. Een plek waar mensen rust vinden en het leven geëerd wordt. 

De Grote Kerk is het baken van de stad Breda. Met het tienjarig restauratieplan blijft dit ook zo. Voor het restauratiewerk is in totaal zeven miljoen euro nodig.

Het tienjarig plan is onderverdeeld in projecten. We beginnen aan een deelproject als de kosten hiervoor gedekt zijn. Daarom zamelen we doorlopend geld in voor het behoud van de Grote Kerk.

De overheid heeft subsidie klaargezet. Voor elke euro die Bredanaars doneren, komen er twee bij uit deze pot. Bredanaars moeten dus laten zien hoe belangrijk de Grote Kerk voor de stad is. Wij als DLogic sponsoren dan ook jaarlijks met liefde & plezier!

 

Een greep uit ons portfolio