blog

Dlogic ontwikkelt online platform voor Vitalis College Breda

Studie-applicatie als pioniersproject
Dlogic ontwikkelt online platform voor Vitalis College Breda

Een kleinschalig platform waar studenten en docenten met elkaar kunnen communiceren en waarmee leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dat waren kort samengevat de eisen waaraan de nieuwe online applicatie van de MBO-opleiding Sociaal Werk van het Vitalis College in Breda moest gaan voldoen. En dat klinkt een stuk eenvoudiger dan het is. Dlogic zag er een uitdaging in en ontwikkelde Ikbensociaal.nl, dat sinds half november online is.

Inspraak van studenten

De motivators achter dit bijzondere project zijn docenten Wesley van Steen en Roel Veltman, beide docent aan de opleiding Sociaal Werk. Het idee voor Ikbensociaal.nl is ontstaan vanuit het persoonlijke contact dat zij hebben met hun leerlingen. “De behoefte aan een dergelijk platform komt vanuit de studenten. We organiseren een aantal keer per jaar studentenpanels om de leerlingen uitgebreider te kunnen spreken en inspraak te geven. Met de punten die daar uit komen proberen we concreet op actie over te gaan.”

Keep it simple

Een aantal van die wensen kwamen steeds terug: studenten wilden meer inzicht in hun studievoortgang en meer onderling contact met mede-studenten en docenten. Ook moest er een vacaturebank voor stages komen om de werkdruk van mentoren en docenten met betrekking hiertoe te verlichten. “Onze eis was een My First Sony-gedachte: keep it simple,” vertelt Wesley. “Daarnaast moest het platform bedoeld zijn als studie-applicatie. We willen dat studenten vaardigheden ontwikkelen die je nodig hebt in de 21e eeuw en zelf op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen.”

Pioniersproject

“Deze ideeën hebben we omgezet naar een plan waarmee we naar Dave van Dlogic zijn gegaan. Dit proces van de plannen omzetten naar een concreet platform waren een pioniersproject; ook Dlogic had nog nooit eerder een applicatie in deze vorm gemaakt. In totaal heeft de hele ontwikkeling een maand of vier geduurd en tijdens deze periode is er altijd uitstekende communicatie tussen opleiding en Dlogic geweest. Ik denk dat er voor beide partijen leerpuntjes naar voren zijn gekomen, maar die kunnen we direct inzetten bij Fase 2 van de ontwikkeling.”

Klaar voor Fase 2

Het platform Ikbensociaal.nl werd op 17 november officieel gepresenteerd aan de studenten en docenten. “De reacties waren erg positief,” aldus Wesley. “Er was een ouderejaars student die zei: ‘Dit hadden we 2 jaar geleden moeten hebben!’. Er is en was dus echt behoefte aan. Het platform past ook bij onze filosofie die een onpersoonlijke benadering of als een nummer behandeld worden tegen gaat. Momenteel zijn we samen met Dlogic bezig met de ontwikkeling van Fase 2 van dit project en dus zijn ook alle reacties van studenten welkom. Fase 2 is een nogal ambitieus plan, dus we hebben geen planning gemaakt, maar we hopen samen met Dlogic dit nog voor het einde van het jaar te kunnen lanceren.”

Recente blogs

Een gewaarschuwd mens telt voor twee | DLogic

Jouw websitebezoekers herkennen met Leadinfo? | DLogic

Wat is UX design? | DLogic Webdesign bureau