Briefing algemeen

Dit formulier is samengesteld om beter inzicht te krijgen in de informatie die een rol speelt bij de ontwikkeling van je website. Het helpt ons om de verwachtingen, doelen en voorwaarden helder te krijgen.