blog

Bescherming tegen cybercrime

Nu digitalisering van bedrijven en online zaken doen niet meer weg te denken zijn uit onze economie verleggen ook criminelen hun activiteiten naar het internet. Organisaties lopen het risico slachtoffer te worden van onder andere systeeminbraken, hacking en diefstal van data. De kosten die hieruit voortkomen (reputatieschade, herstelkosten aan programma’s of websites en bestuurlijke boetes) worden veelal niet gedekt door reguliere verzekeringen.

Door u apart te verzekeren tegen cybercrime dekt u zich in tegen de toenemende dreiging van digitale criminaliteit. Zo beschermt u zich tegen de torenhoge kosten die bijvoorbeeld diefstal van persoons- en creditcardgegevens en bijkomende boetes met zich meebrengen, maar ook tegen de kosten van reparatie en herstel van websites of webshops.

Een speciale cyberrisicoverzekering afsluiten is in deze tijd dan ook niet onverstandig. Bij DLogic vertellen we u graag meer over de risico’s die u loopt en hoe u zich hier tegen kunt wapenen.

Recente blogs

Waarom overstappen naar Google Analytics 4?| DLogic

Een gewaarschuwd mens telt voor twee | DLogic

Jouw websitebezoekers herkennen met Leadinfo? | DLogic